Jendaurrean jartzea landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zergaren 2018ko erroldak

Ondasun higiezinen gaineko zergaren Foru Arauak 21.2 artikuluan xedatutakoa betez, jen- daurrean jartzen dira: landa ondasun higiezinen gaineko zergaren jabetza zedulen zerrenda eta finken zerrenda poligonoka, bai eta hiri ondasun higiezinen gaineko zergaren errolda alfabetikoa ere, titularka: guztiak 2018koak.

clic aqui.